Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Folktandvården i Stockholms län AB lagrar följande uppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Din IP-adress
 • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar

Genom att publicera ditt inlägg eller kommentar i forumet godkänner du att vi lagrar ovanstående uppgifter om dig i maximalt 3 månader.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du även ditt medgivande till att:

 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Du lämnar ut din e-postadress till Folktandvården i Stockholms län AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
 • Folktandvården i Stockholms län AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • Folktandvården i Stockholms län AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i journalsystem eller motsvarande.
 • Folktandvården i Stockholms län AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress. Ditt meddelande kan dock utgöra allmänna handlingar enligt svensk lagstiftning, "offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)" vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.
 • För mer information om Folktandvården Stockholms län AB hanterar integritet och behandlar personuppgifter, se https://www.folktandvardenstockholm.se/om-oss/om-webbplatsen/personuppgifter

Borttag eller korrigering av lämnade uppgifter:

Om du vill ta bort eller ändra dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer vi snarast möjligt att ta bort eller korrigera uppgifterna.

Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande:

 • Detta forum lyder under svensk lagstiftning gällande "lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112)"och vi tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.

 • Folktandvården Stockholms län AB förbehåller oss vidare rätten till moderering och tar, som nämnts, alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedsättande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld, kriminellt beteende, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt.
 • Vi uppmanar våra användare att undvika ett onödigt aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
 • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.

Anmälan: 

 • För att påtala upplevt olämpligt innehåll eller begära borttag av inlägg, görs detta via anmälningsfunktionen i anslutning till inlägg och kommentar.