Vi svarar på dina frågor

  • Avdelningen för Frisktandvård
  • Ekonomiavdelningen
  • Folktandvården Stockholm
  • Kommunikationsavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Tandvård- och utvecklingsavdelningen